Spreekuur te Eerbeek volgens afspraak.

Levenstestament

Door wie en hoe worden uw zaken geregeld indien u in de toekomst door ziekte of ouderdom daar (tijdelijk) zelf niet toe in staat geacht wordt? Door bijvoorbeeld aan kinderen of een ander vertrouwd persoon een algemene volmacht te geven, zoals opgenomen in een levenstestament, is het mogelijk om een onder bewindstelling of onder curatelestelling door de rechter te voorkomen.

Hieronder de link naar de brochures van de KNB met informatie over het levenstestament

brochure "Wie geeft u het vertrouwen"

brochure "Waar zeg ik JA tegen"

checklist levenstestament