Verplicht energielabel bij verkoop woning (maart 2015)

De minister heeft in 2008 bepaald dat bij de overdracht van een  woning de eigenaar dient te zorgen voor een energielabel. Vanaf 1 januari 2015 gaat de overheid deze regel handhaven. Het maakt daarbij niet uit of de koop vóór of ná 1 januari 2015 is gesloten. 

De verkoper is verplicht aan de koper een "definitief energielabel" te verstrekken; indien dat niet wordt verstrekt loopt de verkoper het risico beboet te worden. De handhaving van deze verplichting van de verkoper zal plaatsvinden op basis van informatie van het Kadaster over overgedragen woningen.

Begin 2015 is aan alle woningeigenaars een "voorlopig energielabel" toegezonden, dat zij door een deskundige kunnen laten omzetten in een "definitief energielabel". Met een voorlopig energielabel voldoet de verkoper niet aan zijn wettelijke verplichting!

De verkoper kan wel aan zijn verplichting voldoen door overhandiging van het "oude" energieprestatiecertificaat. Zowel dat als het nieuwe energielabel blijven tien jaar na opnamedatum geldig.

Een energielabel is verplicht (ook bij verhuur) voor alle gebouwen, met uitzondering o.a. van gebouwen "zonder verwarming", beschermde monumenten, kerkgebouwen die als zodanig gebruikt worden en fabriekshallen.

Het ontbreken van een "definitief energielabel" is tenslotte geen reden om de overdracht niet door te laten gaan, het risico van boete blijft.

Nog meer vragen? Wellicht kunt u een antwoord vinden via de website van de overheid o.a. www.energielabelvoorwoningen.nl., of via de Helpdesk Energielabel voor particulieren tel: 0800-0808 en helpdesk@energielabel.nl . U kunt het energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl..