Tarieven en vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2016

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

bent u: Dan is uw vrijstelling
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 636.180,-
Kind met ziekte of handicap € 60.439,-
(Pleeg-)Kind € 20.148,-
Kleinkind € 20.148,-
Ouder € 47.715,-
Overig (zoals een broer of zus) € 2.122,-

 

Vrijstelling voor schenkbelasting

Als u schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking groter is dan uw vrijstelling. 

Bent u: Dan is uw vrijstelling:
(Pleeg-)Kind €5.304,-

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 5.304,- belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig €25.449,- of €53.016,- of €27.570,-

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.449,-. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld of de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 53.016,-. Als uw ouders u vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij u eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken van € 27.570,-, mits u dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken. Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (zoals een kleinkind) €2.122,-

Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

 

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging. 

Bent u:

Dan betaald u over het gedeelte tot €121.903,-

Dan betaalt u over het gedeelte vanaf €121.903,-

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

10% 20%

Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 636.180,- en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).

(Pleeg-)Kind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus) 30% 40%

 

Bijvoorbeeld:

U erft € 250.000,- van uw ouders. U heeft een vrijstelling van €20.148,-. Uw belaste verkrijging is dan € 229.852,-. Over het deel tot €121.903,- betaalt u 10% en over de rest, € 107.949,-, betaalt u 20%. Totaal moet u dan € 12.190,- + € 21.590,- = € 33.780,- erfbelasting betalen. 

Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting

Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.060.298,- voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger ligt, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. 

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 636.180,- voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van €164.348,-. 

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijgt u automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet u het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- en schenkbelasting.