Tarieven en vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2014

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

bent u: Dan is uw vrijstelling
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 627.367,-
Kind met ziekte of handicap € 59.601,-
(Pleeg-)Kind € 19.868,-
Kleinkind € 19.868,-
Ouder € 47.053,-
Overig (zoals een broer of zus) € 2.092,-

 

Vrijstelling voor schenkbelasting

Als u schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking groter is dan uw vrijstelling.

 

Bent u: Dan is uw vrijstelling:
(Pleeg-)Kind €5.229,-

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 5.229,- belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig €25.096,- of €52.281,- of €27.187,-

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken.Dit bedrag is in principe € 25.096,-. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de betaling van een dure studie of opleiding,
dan is de vrijstelling € 52.281,-. Als uw ouders u vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij u eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken van € 27.187,-, mits u dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld.De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.
Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (zoals een kleinkind €2.092,-

Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Tijdelijk extra verhoging                                      €100.000,-

 

      

De hiervoor vermelde vrijstellingen voor schenkbelasting worden voor 2014 onder voorwaarden verhoogd tot € 100.000,00 als het betreft een schenking van een eigen woning of als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld. Op deze extra verhoogde vrijstelling moet in de aangifte een beroep worden gedaan. Indien de woning of het bedrag wordt verkregen van uw ouders, wordt het vrijgestelde bedrag van € 100.000,00 verminderd met de bedragen waarvoor u eerder een verhoogde vrijstelling hebt toegepast. 

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.

 

Bent u:

Dan betaald u over het gedeelte tot €117.214,-

Dan betaalt u over het gedeelte vanaf €117.214,-

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

10% 20%

Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 627.367 en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).

(Pleeg-)Kind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus) 30% 40%

 

Bijvoorbeeld:

U erft €250.000 van uw ouders. U heeft een vrijstelling van €19.868. Uw belaste verkrijging is dan €230.132. Over het deel tot €117.132 betaalt u 10% en over de rest, €112.918, betaalt u 20%. Totaal moet u dan € 11.721 + € 22.584 = € 34.305 erfbelasting betalen.

 

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van €627.367 voor echtgenoten.geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van €162.071.

 

Vragen over een erfenis of schenking?

Vraag het uw notaris. Ook op onze website, www.notaris.nl, vindt u meer informatie over erven en schenken. Bovendien kunt u iedere werkdag tussen 9 en 14 uur bellen met de Notaristelefoon, telefoonnummer (0900) 346 93 93 (€0,80 per minuut).

 

Versie   Januari 2014

Uitgave Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie