Nieuwe regels over bezittingen en schulden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap ná 1 januari 2018

LET OP: als u vóór die datum getrouwd of geregistreerd partner was verandert er niets ! Ook voor samenwoners zijn er geen wijzigingen !

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ná die datum is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van toepassing. Kort samengevat: wat voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap privé was, blijft privé, wat daarná wordt verkregen is gemeenschappelijk; schenkingen en erfenissen zijn in beginsel ook privé.

Dit lijkt allemaal eenvoudig en duidelijk maar pas op: in veel gevallen is het van belang een goede administratie bij te houden om later, wanneer je ooit uit elkaar mocht gaan, aan te kunnen tonen van wie wat is.

Wijzigingen op de wettelijke regeling afspreken kan nog steeds via het maken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

Meer en uitgebreidere informatie kunt u vinden op de speciale website van de KNB via deze link: www.zozijnwenietgetrouwd.nl